โปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 15

 

ประกาศเมื่อ: 14 กรกฎาคม 2563

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง