หน่วยงานใน มก.

ชื่อไฟล์
ขนาด
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์เครือข่ายนนทรี
ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้ (Identity management-IDM) และระบบเว็บไซต์กลางแบบรวมศูนย์ KU SSO 1 ระบบ ยื่นขอเสนอวันที่ 11 สิงหาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดระบบตรวจสอบและป้องกันไวรัส สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 5,200 License