ข่าวนิสิต

โครงการ เพื่อนช่วยเพื่อน ”KU Buddy”

กิจกรรมที่ให้นิสิตได้มีจิตอาสาและช่วยเหลือเพื่อน

บางเขน
10 สิงหาคม 2563
13
0
ขอแสดงความยินดีกับนิสิต มก. ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย

ในการแข่งขัน PITCHING STARTUP THAILAND LEAGUE 2020

บางเขน
3 สิงหาคม 2563
88
0
เชิญชวนนิสิต ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

เชิญชวนนิสิต ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน NisitKU และ InsideKU เพื่อใช้งานระบบสารสนเทศนิสิต และติดตามข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย

บางเขน
3 กรกฎาคม 2563
1222
1
แบบสำรวจความต้องการความช่วยเหลือของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แบบสำรวจความต้องการความช่วยเหลือของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 (KU 80) ทุกวิทยาเขต

บางเขน
16 มิถุนายน 2563
242
0
ลงทะเบียนขอรับทุนการศึกษาสำหรับนิสิตพิการ ปีการศึกษา 2563

ลงทะเบียนขอรับทุนการศึกษาสำหรับนิสิตพิการ ปีการศึกษา 2563

บางเขน
12 มิถุนายน 2563
194
0
คณะบริหารธุรกิจ มอบทุนสำหรับนิสิตคณะบริหารธุรกิจทุกชั้นปี

ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

บางเขน
8 มิถุนายน 2563
163
0
กองกิจการนิสิตปรับรูปแบบการบริการนิสิต

”การขอรับเงินกองทุนสวัสดิภาพนิสิต” ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19

บางเขน
29 พฤษภาคม 2563
165
0
นิสิต มก.ทุกวิทยาเขต ขอรับซิมเน็ตได้

นิสิต มก.ทุกวิทยาเขต ขอรับซิมเน็ตได้ ใช้งานได้นาน 30 วัน ลงทะเบียนด่วน !!

บางเขน
15 เมษายน 2563
219
0