ข่าวรับสมัครงาน

ชื่อไฟล์
ขนาด
ดาวน์โหลด
ประกาศผลการคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
ประกาศสอบสัมภาษณ์ ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักบริการคอมพิวเตอร์
รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีระดับปฏิบัติการ
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ตำแหน่งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
คณะเศรษฐศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 2 อัตรา รับสมัครถึง 31 สิงหาคม 2563
คณะมนุษยศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สมัครถึง 15 กรกฎาคม 2563