ข่าวมหาวิทยาลัย

การเวกชนิดใหม่ของโลก และที่พบครั้งแรกในประเทศไทย

ค้นพบโดย อาจารย์และนิสิตปริญญาโท คณะวนศาสตร์

บางเขน
19 มิถุนายน 2563
673
2
*วาสุกรีอุ้มผาง* พืชชนิดใหม่ของโลกโดยนักพฤกษศาสตร์ เกษตร

*วาสุกรีอุ้มผาง* พืชชนิดใหม่ของโลกโดยนักพฤกษศาสตร์ เกษตร New Plant Species discovered by #TeamBotKU

บางเขน
29 พฤษภาคม 2563
348
4
เครื่องหมายนิสิต มก. สั่งซื้อออนไลน์ได้แล้วที่นี่ ส่งฟรีทั่วประเทศ

ศูนย์หนังสือ จำหน่ายเครื่องหมายนิสิต มก. สั่งออนไลน์ ส่งฟรีทั่วประเทศ

บางเขน
9 เมษายน 2563
398
0
KU Job Fair & Education 2020

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกภาคเอกชนเข้าร่วมจัดงาน KU Job Fair & Education 2020

บางเขน
16 กุมภาพันธ์ 2563
228
0