ข่าวมหาวิทยาลัย

เชิญชวนบุคลากร มก. ร่วมกิจกรรม โครงการ K&U Together

ในกิจกรรม Positive thinking for your life วันที่ 24 กันยายน 2563

บางเขน
11 กันยายน 2563
212
1
โค้ดดิ้งเพื่ออนาคต

เรียนรู้ได้ทุกเพศ ทุกวัย สนุก ง่าย ไม่ซับซ้อน

8 กันยายน 2563
283
0
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการติดดาว ระดับ 5 ดาว

จากระบบการวัดระดับประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัย (UPM)

บางเขน
2 กันยายน 2563
307
1
เชิญชวน เรียนออนไลน์ หลักสูตร โควิด-19 และระบาดวิทยา

เริ่มเรียนแล้ว เรียนฟรี เรียนครบรับประกาศนียบัตรออนไลน์ทันที

บางเขน
31 สิงหาคม 2563
290
2
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นกรณีเปิดเว็บไซต์หน่วยงานที่เป็น https ไม่ได้

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นกรณีเปิดเว็บไซต์หน่วยงานที่เป็น https ไม่ได้

บางเขน
25 สิงหาคม 2563
683
1
กำหนดการงาน นนทรีสีทอง 63

23 กันยายน 2563 เวลา 08.30-11.30 น.

บางเขน
21 สิงหาคม 2563
502
0
มก. จัดแถลงข่าวและเปิดใช้งาน บทเรียนออนไลน์ “MOOC” หลักสูตร โควิด-19 และระบาดวิทยา

ภายใต้ โครงการพัฒนาสื่อบทเรียนออนไลน์ และดำเนินการสำหรับนักเรียนและประชาชน

บางเขน
21 สิงหาคม 2563
328
0