ประชุม/สัมมนา/อบรม

บริการฝึกอบรมนอกสถานที่ หลักการเทคนิคและการใช้เครื่องมือ

โดยวิทยากรของฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สวพ.มก.

บางเขน
29 กรกฎาคม 2563
113
0
การเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์

วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00-12.00 น.

บางเขน
24 กรกฎาคม 2563
338
1
การแปรรูปพืชสมุนไพรและอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่า

วันที่ 10 - 11 กันยายน 2563 ณ ม.เกษตร (วิทยาเขตกำแพงแสน)

วิทยาเขตกำแพงแสน
15 กรกฎาคม 2563
288
0
การใช้เทคนิคการกลายพันธุ์เพื่อสร้างความหลากหลายทางพันธุกรรม

วันที่ 13-14 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์วิจัยนิวเคลียร์เทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มก.

บางเขน
1 กรกฎาคม 2563
222
0
การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ ภาษาและวัฒนธรรมไทย

หัวข้อ “ภาษาและวัฒนธรรมไทยในวิถีโลกสมัยใหม่” (Thai in the Modern World) 17 – 18 ธันวาคม 2563

24 มิถุนายน 2563
252
0
เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 54

ระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร มก.กำแพงแสน

วิทยาเขตกำแพงแสน
24 มิถุนายน 2563
873
15
การอบรม ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้า

วันที่ 26 - 28 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน

วิทยาเขตกำแพงแสน
23 มิถุนายน 2563
391
1
ISMYCO2020 & ICM2020

International Symposium of Mycotoxicology 2020 & International Conference of Mycotoxicology and Food Security 2020 in Bangkok

บางเขน
8 มิถุนายน 2563
181
0