บริการฝึกอบรมนอกสถานที่ หลักการเทคนิคและการใช้เครื่องมือ

ประกาศเมื่อ: 29 กรกฎาคม 2563

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

โครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อการเรียนรู้

ณ “สวนกล้วยไม้-ตลาดน้ำวัดลำพญา-สวนส้มโอ” อำเภอบางเลน และอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

บางเขน
6 สิงหาคม 2563
58
0
เปิดรับสมัครอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน รุ่นที่ 45

เปิดรับสมัคร 3 สิงหาคม - 4 กันยายน 2563 เปิดเรียน 5 กันยายน 2563

บางเขน
3 สิงหาคม 2563
100
0
งานวิชาการ X4E Panel ครั้งที่ 3

ภายใต้หัวข้อ After COVID-19 ออนไลน์มาร์เก็ตติ้ง ความท้าทายและการปรับตัวของโลกธุรกิจ

บางเขน
30 กรกฎาคม 2563
107
0
การเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์

วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00-12.00 น.

บางเขน
24 กรกฎาคม 2563
338
1