การใช้เทคนิคการกลายพันธุ์เพื่อสร้างความหลากหลายทางพันธุกรรม

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การใช้เทคนิคการกลายพันธุ์เพื่อสร้างความหลากหลายทางพันธุกรรมและการปรับปรุงพันธุ์พืช รุ่นที่ 11
วันที่ 13-14 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์วิจัยนิวเคลียร์เทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ประกาศเมื่อ: 1 กรกฎาคม 2563

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

โครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อการเรียนรู้

ณ “สวนกล้วยไม้-ตลาดน้ำวัดลำพญา-สวนส้มโอ” อำเภอบางเลน และอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

บางเขน
6 สิงหาคม 2563
58
0
เปิดรับสมัครอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน รุ่นที่ 45

เปิดรับสมัคร 3 สิงหาคม - 4 กันยายน 2563 เปิดเรียน 5 กันยายน 2563

บางเขน
3 สิงหาคม 2563
100
0
งานวิชาการ X4E Panel ครั้งที่ 3

ภายใต้หัวข้อ After COVID-19 ออนไลน์มาร์เก็ตติ้ง ความท้าทายและการปรับตัวของโลกธุรกิจ

บางเขน
30 กรกฎาคม 2563
107
0
บริการฝึกอบรมนอกสถานที่ หลักการเทคนิคและการใช้เครื่องมือ

โดยวิทยากรของฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สวพ.มก.

บางเขน
29 กรกฎาคม 2563
112
0