การสร้างคลิปวีดีโอด้วย iPad

  • 23 ก.ค. 63   วิทยาเขตกำแพงแสน (ห้องประชุมโรจนสุพรรณ อาคารศูนย์เรียนรวม 3)
  • 24 ก.ค.63  และ 5 ส.ค. 63  บางเขน (ห้องประชุมแคทลียา ชั้น 5 สำนักบริหารการศึกษา อาคารระพี สาคริก)
  • 4  ส.ค. 63   วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร
  • 6 ส.ค. 63    วิทยาเขตศรีราชา

++ ลงทะเบียน และกำหนดการ ++

ประกาศเมื่อ: 20 กรกฎาคม 2563

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

โครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อการเรียนรู้

ณ “สวนกล้วยไม้-ตลาดน้ำวัดลำพญา-สวนส้มโอ” อำเภอบางเลน และอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

บางเขน
6 สิงหาคม 2563
58
0
เปิดรับสมัครอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน รุ่นที่ 45

เปิดรับสมัคร 3 สิงหาคม - 4 กันยายน 2563 เปิดเรียน 5 กันยายน 2563

บางเขน
3 สิงหาคม 2563
100
0
งานวิชาการ X4E Panel ครั้งที่ 3

ภายใต้หัวข้อ After COVID-19 ออนไลน์มาร์เก็ตติ้ง ความท้าทายและการปรับตัวของโลกธุรกิจ

บางเขน
30 กรกฎาคม 2563
107
0
บริการฝึกอบรมนอกสถานที่ หลักการเทคนิคและการใช้เครื่องมือ

โดยวิทยากรของฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สวพ.มก.

บางเขน
29 กรกฎาคม 2563
112
0