การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ ภาษาและวัฒนธรรมไทย

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวัฒนธรรม 4 สถาบันการศึกษา
โดยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง


ในหัวข้อ “ภาษาและวัฒนธรรมไทยในวิถีโลกสมัยใหม่” (Thai in the Modern World)
วันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2563 โดยนำเสนอผลงานผ่านระบบการประชุมออนไลน์

- Deadline submission: 15 กันยายน 2563 ส่งผลงานได้ที่: larts.tu@arts.tu.ac.th
- ดาวน์โหลดรูปแบบบทคัดย่อและบทความได้ที่: https://bit.ly/3hB78zR

ติดต่อ-สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ E-mail : larts.tu@arts.tu.ac.th

ประกาศเมื่อ: 24 มิถุนายน 2563

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การประชุมสัมมนาอาจารย์ มก. ประจำปี 2563

การประชุมสัมมนาอาจารย์ มก. ประจำปี 2563 วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 8.45-12.00 น.

16 มิถุนายน 2563
159
0
โครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อการเรียนรู้

ณ “สวนกล้วยไม้-ตลาดน้ำวัดลำพญา-สวนส้มโอ” อำเภอบางเลน และอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

บางเขน
6 สิงหาคม 2563
58
0
เปิดรับสมัครอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน รุ่นที่ 45

เปิดรับสมัคร 3 สิงหาคม - 4 กันยายน 2563 เปิดเรียน 5 กันยายน 2563

บางเขน
3 สิงหาคม 2563
100
0
งานวิชาการ X4E Panel ครั้งที่ 3

ภายใต้หัวข้อ After COVID-19 ออนไลน์มาร์เก็ตติ้ง ความท้าทายและการปรับตัวของโลกธุรกิจ

บางเขน
30 กรกฎาคม 2563
107
0