งาน “ขอบคุณบุคลากร”

25 ธันวาคม
รายละเอียด
เริ่มต้น
25 ธันวาคม
ถึง
25 ธันวาคม
หน่วยงาน
สถานที่
โทรศัพท์
25 ธันวาคม
25 ธันวาคม 2563
424
0
งาน “ขอบคุณบุคลากร”

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงาน "ขอบคุณบุคลากร" ประจำปี 2563 บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน