บริการด้านไอที

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ที่ https://ocs.ku.ac.th หรือ facebook : https://www.facebook.com/ocs.ku