แนะนำซอฟต์แวร์ที่มีคุณสมบัติ
การใช้งานใกล้เคียง
Adobe Creative Cloud

เนื่องจากชุดซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์
Adobe Creative Cloud
จะหมดอายุการใช้งาน
ตั้งแต่ 3 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป


click!!

 

Img

KU Work & Learn from Home

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีประกาศ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติในการเฝ้าระวังสุขอนามัยการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในส่วนของคณะหรืออาจารย์ผู้สอนให้พิจารณาปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้กับนิสิตตามความเหมาะสม เช่น จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ หรือ การมอบหมายงาน โดยไม่จำเป็นต้องมีการเข้าชั้นเรียน เพื่อลดการชุมนุมรวมกลุ่มของนิสิตแล้วสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ได้จัดเตรียมเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการเรียนการสอน การสอบ การประชุม และกิจกรรมต่าง ๆ โดยหน่วยงานและผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้เครื่องมือต่าง ๆ ได้ตามวัตถุประสงค์และความถนัด

Img
Img
Img
Img
Img

แนะนำเทคโนโลยีดิจิทัล KU-WLH Read More

Img

Activity & Tool Base for KU-WLH Read More

Img

สรุป Tool KU-WlH
Read More

Img

Read More

Img

Read More

KU Work & Learn from Home

Foxit PDF Editor EP5 : วิธีติดตั้งโปรแกรม Foxit PDF Editor For iPad

Foxit PDF Editor EP4 : วิธีติดตั้งโปรแกรม Foxit PDF Editor For Mac Os

Foxit PDF Editor EP3 : วิธีดาวน์โหลดโปรแกรม Foxit PDF Editor For Mac Os

Foxit PDF Editor EP2 : วิธีติดตั้งโปรแกรม Foxit PDF Editor

Foxit PDF Editor EP1 : วิธีดาวน์โหลดโปรแกรม Foxit PDF Editor

Read moreแนะนำเทคโนโลยีดิจิทัล KU Work & Learn from Home

1. KU Cisco Webex Meetings : การประชุม / การเรียนการสอน

 • คู่มือการติดตั้ง Cisco Webex Meeting Desktop App คลิก
 • วิธีการใช้งานระบบประชมออนไลน์ KU Webex Meeting คลิก
 • รองรับจำนวนได้ 1,000 คน
 • สมัครใช้งานได้ที่เว็บ  https://itsupport.ku.ac.th (login ด้วย account nontri [@ku.ac.th])
 • ดาวน์โหลด ขั้นตอนการสมัครใช้งานและคู่มือการใช้งาน คลิก
 • เอกสารการใช้งาน Webex Meeting คลิก
 • เอกสารการใช้งาน Webex Training Center (ภาษาไทย) คลิก
 • เอกสารการใช้งาน Webex Event Center คลิก
 • การทำ Poll แบบไม่แสดง Attende แสดงเฉพาะผลของ Poll คลิก

2. Microsoft Teams : การประชุม / การเรียนการสอน

 • รองรับจำนวนได้ 250 คน
 • เข้าใช้งานได้ที่เว็บ https://www.office.com โดยใช้  account ของ มก. [account@live.ku.th]
 • ดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้ง  คลิก
 • ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  คลิก

3. Google Meet : การประชุม

 • รองรับจำนวนได้ 100 คน
 • สมัครเข้าใช้งานได้ที่ https://meet.google.com/
 • ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานได้ที่ http://bit.ly/googlmeet

4. Google Classroom Platform for LMS : การเรียนการสอน / การสอบ

 • สมัครเข้าใช้งานได้ที่ https://meet.google.com/
 • รับชมย้อนหลัง แนะนำการสร้างข้อสอบออนไลน์ หัวข้อ "Online Examination with Google Form"
 • ดาวน์โหลดเอกสารการใช้งานสำหรับผู้สอน การสร้างข้อสอบ Online [โดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.]

5. eduFarm : ระบบสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ มก. 

 • อาจารย์ นิสิต ใช้งานได้ที่เว็บไซต์ https://edufarm.ku.ac.th/ ผ่าน account ของ มก. [account@ku.ac.th]

6. Digital ID : ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital ID) ส่วนบุคคลเครือข่ายนนทรี

 • ดูรายละเอียด คู่มือติดตั้งใช้งาน Kasetsart University Digital Identity
  (KU Digital ID) version ใหม่ (เพิ่มขั้นตอนแนะนำ สำหรับผู้ที่ใช้งานอ่านเอกสารไฟล์ PDF อย่างเดียว) และคลิปวีดีโอการใช้งาน ได้ที่นี่ https://did.ku.ac.th

7. Microsoft yammer : การสื่อสารในองค์กร [ใช้แทน KU WORKPLACE]

 • Yammer ช่วยให้เชื่อมต่อและมีส่วนร่วมทั่วทั้งองค์กร เป็นเครื่องมือเครือข่ายสังคมเพื่อเชื่อมต่อและมีส่วนร่วมอย่างเปิดเผยทั่วทั้งองค์กร เปรียบเทียบ Yammer คือ Facebook ของ Microsoft โดยจะรวมเข้ากับแอปและบริการที่ใช้อยู่แล้วผ่าน Office 365
 • คู่มือการใช้งานโปรแกรม Microsoft Yammer : พื้นฐาน คลิก