สื่อออนไลน์


 

Foxit PDF Editor
 • Foxit Editor for Education มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมโครงการความร่วมมือ Thai University Consortium ได้รับการจัดสรรลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Foxit PDF Editor for Education สำหรับบุคลากร เพื่อใช้สำหรับการอ่านและแก้ไขเนื้อหาเอกสารไฟล์ PDF ซึ่งผู้ใช้งานสามารถใช้โปรแกรม Foxit ได้ทั้ง 4 รูปแบบ << รายละเอียด >>

Foxit PDF Editor EP5 : วิธีติดตั้งโปรแกรม Foxit PDF Editor For iPad

Foxit PDF Editor EP4 : วิธีติดตั้งโปรแกรม Foxit PDF Editor For Mac Os

Foxit PDF Editor EP3 : วิธีดาวน์โหลดโปรแกรม Foxit PDF Editor For Mac Os

Foxit PDF Editor EP2 : วิธีติดตั้งโปรแกรม Foxit PDF Editor

Foxit PDF Editor EP1 : วิธีดาวน์โหลดโปรแกรม Foxit PDF Editor

 

Yammer
 • Yammer ช่วยให้เชื่อมต่อและมีส่วนร่วมทั่วทั้งองค์กร เป็นเครื่องมือเครือข่ายสังคมเพื่อเชื่อมต่อและมีส่วนร่วมอย่างเปิดเผยทั่วทั้งองค์กร เปรียบเทียบ Yammer คือ Facebook ของ Microsoft โดยจะรวมเข้ากับแอปและบริการที่ใช้อยู่แล้วผ่าน Office 365
 • คู่มือการใช้งานโปรแกรม Microsoft Yammer : พื้นฐาน คลิก

ขั้นตอนการลงชื่อเข้าใช้งาน Yammer

การเปลี่ยนเมนูการใช้งาน Yammer ให้เป็นภาษาที่ต้องการ

การเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ และหน้าปก ของชุมชน (ํYammer)

การสร้างชุมชน (Community) Yammer

การเชิญสามาชิกเข้าชุมชน (Community) Yammer

การเพิ่มข้อมูลให้กับชุมชน Yammer

การสร้างโพสต์ใน Yammer

การเพิ่มลิงก์ หรือไฟล์ใน Yammer

 

ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital ID) ส่วนบุคคลเครือข่ายนนทรี
 • การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (electronic signature) บนเอกสารออนไลน์ Portable Document Format (PDF) ด้วย Digital ID เพื่อรับรองข้อความต่าง ๆ ที่ปรากฏในเอกสารว่าถูกต้องแท้จริง และได้ประทับตรารับรองเวลา (Timestamp Token) จากหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ เพื่อให้การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ถูกต้องครบถ้วน เป็นการยืนยันความถูกต้องของวันและเวลาในการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ บนเอกสาร PDF เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และรับรองการมีอยู่ของเอกสาร ณ เวลาประทับ
 • ดูรายละเอียด คู่มือติดตั้งใช้งาน Kasetsart University Digital Identity
  (KU Digital ID) version ใหม่ (เพิ่มขั้นตอนแนะนำ สำหรับผู้ที่ใช้งานอ่านเอกสารไฟล์ PDF อย่างเดียว) และคลิปวีดีโอการใช้งาน ได้ที่นี่ https://did.ku.ac.th

การติดตีั้งโปรแกรม Adobe Acrobat Reader

การยืมลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ชุด Adobe Creative Clound

 

Webex Cisco Meeting
 • สมัครใช้งานได้ที่เว็บ  https://itsupport.ku.ac.th (login ด้วย account nontri [@ku.ac.th])
 • คู่มือการติดตั้ง Cisco Webex Meeting Desktop App คลิก
 • วิธีการใช้งานระบบประชมออนไลน์ KU Webex Meeting คลิก
 • ดาวน์โหลด ขั้นตอนการสมัครใช้งานและคู่มือการใช้งาน คลิก
 • เอกสารการใช้งาน Webex Meeting คลิก
 • เอกสารการใช้งาน Webex Training Center (ภาษาไทย) คลิก
 • เอกสารการใช้งาน Webex Event Center คลิก
 • คู่มือการใช้งาน WebEx Event คลิก
 • การประชุมออนไลน์ Webex ผ่าน KU Google Calendar (account@ku.ac.th) คลิก
 • การทำ Poll แบบไม่แสดง Attende แสดงเฉพาะผลของ Poll คลิก

Webex การสร้างห้องประชุมออนไลน์

Webex การเข้าร่วมประชุมออนไลน์

Webex การอัดคลิปวีดีโอการสอนผ่าน Webex Meeting ตอนที่ 1

Webex การอัดคลิปวีดีโอการสอนผ่าน Webex Meeting ตอนที่ 2

Google Meet

Zoom Meeting


แนะนำและการสมัครใช้โปรแกรม Zoom Meeting

การติดตั้งและดาวน์โหลดโปรแกรม Zoom Meeting

การใช้งานโปรแกรม Zoom Meeting

การตั้งค่าความปลอดภัยโปรแกรม Zoom Meeting

Loom Meeting

ขั้นตอนการติดตั้ง และใช้งาน Loom for Chrome

Google Classroom สำหรับนิสิต

Google Classroom สำหรับนิสิต (Part.1)

Google Classroom สำหรับนิสิต (Part.2)

การสร้างห้องเรียนด้วย Google Classroom

คู่มือการใช้งาน Template ห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom


Google เปิดฟีเจอร์ใหม่สามารถสร้างลิงค์ live streaming (สอนสด) ได้ที่ Google Calssroom

Edufarm KU

แนะนำ Edufarm KU สำหรับอาจารย์ มก.

แนะนำการเข้าใช้ Edufarm KU และเปิดสิทธิ์สร้างรายวิชา สำหรับอาจารย์ มก.

การเข้าดูหน้ารวมวีดีสอนใช้งาน Edufarm

การใช้ Edufarm KU สำหรับนิสิต มก.

Microsoft Teams

การตั้งค่า Microsoft Forms เพื่อใช้ในการสอบออนไลน์
โดย ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์ ผู้อำนวยการโครงการภาครัฐ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย)

เทปบันทึก การเรียนรู้การใช้ Microsoft Teams - 22 มีนาคม 2563

แนะนำ Nontri Accounts

แนะนำ Nontri Accounts สำหรับนิสิต มก.

แนะนำ Nontri Accounts สำหรับบุคลากร มก.

ชาว ม เกษตร จะ log in เพื่อใช้ product ของ google และ microsoft อย่างไร
โดย ดร.จิตติ นิรมิตรานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักบริหารการศึกษา มก.