เส้นทางบริการรถในมหาวิทยาลัย

 
        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดให้มีบริการรถสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยโดยไม่เสียค่าบริการ โดยขณะนี้มีการให้บริการรถสวัสดิการจำนวน 4 สาย ตามเส้นทางดังรูป 
 
     
   

 

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 01/12/2014 เวลา 14:23

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   กองกิจการนิสิต

ข้อเสนอแนะบทความ