ที่พักในมหาวิทยาลัย

  1. หอพักนานาชาติ  
         หอพักนานาชาติตั้งอยู่บนชั้น 4 และชั้น 5 ของอาคารศูนย์การศึกษานานาชาติ  
 

               
 
   


ติดต่อ
ศูนย์การศึกษานานาชาติ
ชั้น 3 อาคารศูนย์การศึกษานานาชาติ
        โทรศัพท์ : 0 2562 0985, 0 2942 8655
        โทรสาร : 0 2562 0985
        e-mail : iscppk@ku.ac.th, ku.oip@ku.ac.th
        website : http://www.interprogram.ku.ac.th

ที่อยู่
       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตู้ปณ. 1097 กรุงเทพฯ 10900 

        e-mail : ku.oip@ku.ac.th ,
                       iscppk@ku.ac.th

 
 
 
  2. หอพักนิสิต  
            มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนมีหอพักสำหรับนิสิตนิสิตชายจำนวน 5 หลัง หอพักนิสิตหญิงจำนวน 10 หลัง และหอพักนิสิตหญิงซอยพหลโยธิน 45 จำนวน 7 หลัง  
       
   

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • ตู้เสื้อผ้า
 • อ่างล้างหน้า
 • ห้องน้ำ
 • ห้องสุขา
 • โต๊ะเขียนหนังสือและเก้าอี้   
 • เตียงนอน(เตียงเดี่ยว) +ที่นอน
 • ร้านสะดวกซื้อ
 • เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ
 • ตู้น้ำร้อนน้ำเย็น
 • ห้อง Study  Room หรือ ห้อง  Common Room
 • โทรทัศน์(ส่วนกลาง)
 • ที่นั่งพักผ่อน
เอกสารการสมัคร

1. สำเนาใบรับรองผลการเรียน (ปพ 1)

2. สำเนาทะเบียนบ้าน 

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 

4. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ


ติดต่อ
  สำหรับหอพักภายในมหาวิทยาลัย

          ติดต่อ หน่วยหอพัก กองกิจการนิสิต
          โทรศัพท์ : 0 2118 0183
          โทรสาร : 0 2118 0169

สำหรับหอพักนิสิตหญิงซอยพหลโยธิน 45

          ติดต่อ หน่วยหอพักนิสิตหญิงซอยพหลโยธิน 45  
          โทรศัพท์ : 0 2942 7790, 0 2942 7797
          โทรสาร : 0 2579 4199

 
 
 
  3. หอพัก ASEAN Agricultural Development Planning   
       
    อัตราค่าธรรมเนียม  
            ห้องพัดลม
              - สำหรับนิสิต/บุคคลอาเซียน
                     เตียงเดี่ยว = 106 USD/เดือน
                     เตียงคู่ = 136 USD/เดือน
              - สำหรับนิสิต/บุคคลที่ไม่ใช่อาเซียน
                     เตียงเดี่ยว = 124 USD/เดือน
                     เตียงคู่ = 154 USD/เดือน
        ห้องปรับอากาศ
              - สำหรับนิสิต/บุคคลอาเซียน
                     เตียงเดี่ยว = 235 USD/เดือน
                     เตียงคู่ = 299 USD/เดือน
              - สำหรับนิสิต/บุคคลที่ไม่ใช่อาเซียน
                     เตียงเดี่ยว = 255 USD/เดือน
                     เตียงคู่ = 318 USD/เดือน
 
 
 
  4. หอพักศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก (RECOFTC)  
           RECOFTC ให้บริการห้องพักที่สะอาด และปลอดภัย ตั้งอยู่ตรงข้ามกับที่ทำการไปรษณีย์  
     
    อัตราค่าธรรมเนียม  
           Standard Suite = 27 USD/วัน
       Deluxe = 21 USD/วัน
       Standard Single = 15 USD/วัน
       Standard Double = 18 USD/วัน
 
 
 
  5. หอพักคณะวิศวกรรมศาสตร์  
            หอพักคณะวิศวกรรมศาสตร์ตั้งอยู่ชั้น 7 อาคารวิจัย (ตึก 8)   
     
    อัตราค่าธรรมเนียม  
           Deluxe = 15 USD/วัน
       Standard with double = 14 USD/วัน
       Standard with 4 beds = 20 USD/วัน
 
 
 
  6. หอพักคณะวนศาสตร์  
            หอพักคณะวนศาสตร์ตั้งอยู่ชั้น 6 และชั้น 7 อาคาร 60 ปี คณะวนศาสตร์  
     
    อัตราค่าธรรมเนียม  
           Family Room (3-4 คน) = 24/27 USD/วัน
       Standard แบบเตียงคู่ = 15/21 USD/วัน
       Dormitory (accommodates 16) = 39/45 USD/วัน
 
 
 
  7. ห้องพักของมหาวิทยาลัย  
            มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีห้องพักที่เรียกว่า KU Home ให้บริการห้องพักในระดับที่ได้มาตรฐาน  
       
    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
        โทร : 0 2579 0010
        Fax : 0 2579 9292
 
 
 
  หมายุเหตุ อัตราค่าบริการที่แจ้งไว้ในเว็บไซต์นี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า  
 
 
เว็บไซต์งานหอพัก กองกิจการนิสิต : http://ss.sa.ku.ac.th/  

 

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 18/07/2018 เวลา 14:21

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   กองกิจการนิสิต

ข้อเสนอแนะบทความ