ที่ทำการไปรษณีย์

 
บริการไปรษณีย์ ธนาณัติ โทรศัพท์ทางไกลต่างประเทศ เปิดทำการเวลา 8.30-16.30 น. วันเวลาราชการ ตั้งอยู่อาคารกองกิจการนิสิต (เดิม) ถนนสาคริก
 

 

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 15/05/2014 เวลา 09:50

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   กองกิจการนิสิต

ข้อเสนอแนะบทความ