อบรมเชิงปฏิบัติการ Digital Day#3-63 ”Kasetsart University Digital Identity”

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 13 สิงหาคม 2563

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การสร้าง VDO สำหรับคอร์สออนไลน์

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563

บางเขน
18 กันยายน 2563
13
0
การบรรยายพิเศษเรื่อง รู้ภาษาทำอะไรในสายหนังสือ

23 กันยายน 2563 เวลา 13.00-16.00 น.

บางเขน
16 กันยายน 2563
30
0
การประชุมสัมมนาเพื่อติดตามผลการดำเนินงานจรรยาบรรณอาจารย์

วันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่าน Cisco Webex Meetings

บางเขน
25 สิงหาคม 2563
176
1