การบรรยายพิเศษเรื่อง รู้ภาษาทำอะไรในสายหนังสือ

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

         ???? ขอเชิญนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังบรรยายวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ครั้งที่ 1/2563

         ???? หัวข้อเรื่อง “รู้ภาษาทำอะไรในสายหนังสือ” โดยคุณอนุรักษ์ กิจไพบูลทวี (นักแปล นักเขียนและบรรณาธิการ)

         ???? ในวันที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 105 อาคารมนุษยศาสตร์ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

         ???? สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://1th.me/mGcpF ภายในวันที่ 22 กันยายน 2563

ประกาศเมื่อ: 16 กันยายน 2563

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การสร้าง VDO สำหรับคอร์สออนไลน์

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563

บางเขน
18 กันยายน 2563
13
0
การประชุมสัมมนาเพื่อติดตามผลการดำเนินงานจรรยาบรรณอาจารย์

วันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่าน Cisco Webex Meetings

บางเขน
25 สิงหาคม 2563
176
1