หน้าแรก / แนะนำมหาวิทยาลัย /ข้อมูล มก.
ข้อมูล มก.
ที่ตั้ง
   
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 บริเวณ หลักกิโลเมตรที่ 14 มุมถนนงามวงศ์วาน บรรจบกับถนนพหลโยธิน
 
   
ประวัติโดยสังเขป
   

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรทางการเกษตรแห่งแรกของประเทศไทย โดยถือกำเนิดจากโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม เมื่อ พ.ศ. 2460 ต่อมาได้ขยาย ยกฐานะเป็นวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และพัฒนาจนกระทั่งเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฉบับแรก เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486 ในระหว่าง พ.ศ. 2486 - 2504 มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใช้ 6 ฉบับ ฉบับที่ใช้นานที่สุดคือ พ.ศ. 2511 สำหรับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2541 เป็นฉบับปัจจุบันได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา เล่ม 115 ตอนที่ 15 ก เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2541 

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้ดำเนินภารกิจเพื่อสนองนโยบายการกระจายโอกาสทางการศึกษาของรัฐบาลใน 4 วิทยาเขต ได้แก่
          1. วิทยาเขตบางเขน
          2. วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
          3. วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
          4. วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
          และโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
   
ข้อมูลสารสนเทศ สำหรับการรายงานสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
   
< สารสนเทศนิสิต
 
< สารสนเทศหลักสูตร
 
< สารสนเทศบุคลากร
 
< สารสนเทศผู้สำเร็จการศึกษาและภาวะการหางานทำ
 
< สารสนเทศการเงินอุดมศึกษา
 
< ข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
< ระบบสนับสนุนกระบวนการขออนุมัติหลักสูตร 
 
ตราประจำมหาวิทยาลัย
   
ตราประจำมหาวิทยาลัยเป็นรูปวงกลม มีรูปพระพิรุณทรงนาคอยู่กึ่งกลาง ล้อมรอบด้วยกลีบบัวคว่ำและกลีบบัวหงายและมีข้อความว่า "มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.๒๔๘๖" ล้อมรอบเป็นชั้นนอกสุด ตาม พ.ร.บ. เครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2540 เล่มที่ 114 ตอนพิเศษ 104 ง
<< ดาวน์โหลดตราประจำมหาวิทยาลัย >>  
   
ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย
   
นนทรีทรงปลูก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปลูกต้นนนทรี จำนวน ๙ ต้น ณ บริเวณหน้าหอประชุม มก. เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๐๖ เวลา ๑๕.๓๐ น. นับเป็นวันประวัติศาสตร์ นนทรีทรงปลูกที่ชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต้องจารึกไว้ในดวงจิตอย่างไม่มีวันลืม
ต้นนนทรี (Peltophorum pterocarpum ) เป็นไม้ยืนต้นในตระกูล Leguminasae มีอายุยาวนาน ใบเขียว ตลอดปี ลำต้นแข็งแรง เปลือกสีเทาอม น้ำตาล ชูกิ่งก้านสาขาแผ่เรือนยอดสู่เบื้องบน ใบเป็นช่อแบบขนนกสองชั้น ดอกสีเหลือง ออกรวมกันเป็นช่อตั้ง ชี้ขึ้นตามปลายกิ่ง ผลเป็นฝักแบน ๆ เกลี้ยง ฝักอ่อนสีเขียว เมื่อ แก่ออกสีน้ำตาลแดง ทนทานในทุกสภาพ อากาศ
   
สีประจำมหาวิทยาลัย
   
สีประจำมหาวิทยาลัยคือ สีเขียวใบไม้
 
   
เพลงประจำมหาวิทยาลัย
   
เพลงพระราชนิพนธ์ที่โปรดเกล้าฯ พระราชทานให้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๐๙ และได้โปรดเกล้าฯ ให้นายประเสริฐ ณ นคร แต่งคำร้อง

 

 
เพลงพระราชนิพนธ์ "เกษตรศาสตร์"
 
เขียวธงขจี
ก่อเกิดไมตรีสามัคคีมั่น
สถานเรียนเกษตรนั้น เราผูกพันบูชา
เขียวนาป่าไพร แผ่นดินถิ่นไทยไพบูลย์หนักหนา
เพราะไทยผลิตค้า ทุกแหล่งฟ้าหล้าอิ่มเอม
(หญิง) แม้นเหนื่อยกายใจสำราญ เสร็จกิจการงานเกษตรเกษม
ล้วนปรีเปรมนำวิชา สร้างชาติสร้างตนรวมแรงรวมใจ
จะจงรักจอมจักริน อีกแดนแผ่นดินทำกินเก็บผล
พระคุณเกษตรล้น

รักเปี่ยมท้นดวงจิตเอย

   
 

> แนะนำหนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รวมเพลงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

> วีดีโอแนะนำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2552  [เวอร์ชันภาษาไทย] | [เวอร์ชันภาษา English]

 


 
 
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0113, 0-2942-8500-11 ติดต่อผู้ดูแลระบบ  :  www@ku.ac.th
Copyright © 2011 Kasetsart University